Har du brug for kvalificeret udenlandsk praktikant i dit landbrug eller gartneri, så er vi leveringsdygtig i top motiverede Ukrainske praktikanter.

Vi garanterer:
- af finde personer, der stemmer overens med dine behov og krav
- at du får en stabil medarbejder, der taler godt engelsk 
- vi sørger for praktikantens ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse 
- du kan forvente at modtage praktikanten indenfor 10 uger fra underskrift af kontrakt
- at du får hjælp til registrering af praktikanten ved dennes ankomst til Danmark. Dvs. alle dokumenter og klare instruktioner, alt du skal gøre er, at aflevere papirene til myndighederne